Kontakt

V případě dotazu neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář.

O mně


Lenka Chalupníčková je zakladatelkou kanceláře. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v Praze v roce 2009. Po dobu své praxe působila v pražských advokátních kancelářích, kde sbírala cenné zkušenosti z celé řady právních odvětví. V rámci své předchozí praxe měla možnost zastupovat klienty zejména v pracovněprávních sporech, ve sporech mezi statutárními orgány a společnostmi, a to jak před soudy tak správními orgány.

Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou byla zapsána po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2012. Po složení advokátních zkoušek vedla čtyřletou samostatnou advokátní praxi, v níž zejména poskytovala trvalou právní pomoc významným českým subjektům. V poslední době se profiluje rovněž na zastupování klientů před soudy, ve správním řízení a poradenství v oblasti právních vztahů k nemovitostem.

Mgr. Lenka Chalupníčková staví na dlouholetých zkušenostech a osobních kvalitách. Samozřejmostí je osobní přístup a maximální diskrétnost. Každému klientovi se věnuje osobně s maximální odbornou péčí a nasazením jako by jeho případ byl její vlastní. Jejím cílem je úspěch a spokojenost klienta.

Zkušenosti s komplexním právním poradenstvím jí umožňují poskytovat právní služby v nejvyšší možné kvalitě. Specializuje se především na oblast občanského a obchodního práva včetně právních vztahů k nemovitostem a práva exekučního a insolvenčního.

Zastává názor, že právní poradenství by mělo být přístupné každému bez ohledu na to, zda se jedná o velkou společnost, drobného živnostníka nebo soukromou osobu.

V rámci zajištění komplexního právního poradenství pořádá kancelář Lenky Chalupníčkové odborná školení a prezentace pro zaměstnance nebo členy statutárních orgánů.

Vaše starosti nechte na ní.

O kanceláři


Naše advokátní kancelář staví na dlouholetých zkušenostech a osobních kvalitách jejích členů. Samozřejmostí je osobní přístup a maximální diskrétnost. Každému klientovi se věnujeme osobně s maximální odbornou péčí a nasazením jako by jeho případ byl náš vlastní. Naším cílem je úspěch a spokojenost klienta.

Zkušenosti s komplexním právním poradenstvím umožňují naší kanceláři poskytovat právní služby v nejvyšší možné kvalitě. Specializujeme se především na oblast občanského a obchodního práva včetně právních vztahů k nemovitostem a práva insolvenčního.

Zastáváme názor, že právní poradenství by mělo být přístupné každému bez ohledu na to, zda se jedná o velkou společnost, drobného živnostníka nebo soukromou osobu.

V rámci zajištění komplexního právního poradenství pořádá kancelář Lenky Chalupníčkové odborná školení a prezentace pro zaměstnance nebo členy statutárních orgánů.


Vaše starosti nechte na nás.